Trim nu ook voor gewone harddisks

2020-03-23
23 MAART

Het trim-commando werd in de begindagen van de SSD ingevoerd om de snelheid van de SSD gedurende de gehele levenscyclus hoog te houden.

In het kort komt het hierop neer dat als men een bestand verwijdert (gewild of per ongeluk) en daarbij shift-delete gebruikt of de prullenbak leegt, de originele data onmiddellijk overschreven wordt met nullen.

Zoals ik reeds in een vroegere post vermeldde, is voor de huidige SSD's het verschil bijna niet meer merkbaar. Ik raadde toen iedereen die een SSD heeft aan om het trim-commando uit te schakelen, teneinde ongewenst dataverlies te vermijden.

Nu zijn er fabrikanten die ook voor gewone harddisks het trim commando invoeren. Hier is er helemaal geen reden om dit te doen. Voor een gewone harddisk heeft dit commando helemaal geen voordeel en zeker geen (positieve) weerslag op de performantie. Mocht iemand overtuigd zijn van het tegendeel mag hij me hiervoor gerust een mailtje sturen met zijn argumenten.

Het grote nadeel is nu dat indien men een quickformat doet bij deze harddisks, de translator gewist wordt en bijgevolg de data niet meer terug te halen is.

Een handeling die vroeger slechts kleine gevolgen had is nu catastrofaal ! Zeker omdat er op het internet nog een urban myth te vinden is die beweert dat men om data te recoveren eerst een quickformat moet uitvoeren. Allemaal nonsens, maar met grote gevolgen (compleet dataverlies).

Enkele voorbeelden waar dit trim-commando zijn impact heeft:

- Quickformat

- Installatie nieuwe windows over een oude versie

- Per ongeluk verwijderen van een gebruiker

- Vastlopen filesysteem waarna bepaalde mappen verdwenen zijn

- Opzettelijk verwijderen van data (van belang voor gerechtsdiensten)

- Enz...

Mijn advies is dus: Zet de trim uit, en bespaar u veel miserie

Waarom Datarecuperatie® kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u / 7d bereikbaar